Nødpeilesender

Nødpeilesender – Sikkerhet om bord

En nødpeilesender benyttes for å øke sikkerheten om bord. Nødpeilesendere vil kunne hjelpe deg å sende nødsignal om det skulle oppstå en kritisk situasjon.

Nødpeilesendere finnes i ulike utgaver. Enkelte vil utløses automatisk når de havner under vann, mens andre utløses manuelt. Alle nødpeilesendere må registreres og ved utløsning vil den kontakte den Norske redningssentralen som vil stå for redningsaksjonen, uansett hvor i verden du befinner deg.

For yrkesbåter over 15 meter er det påbudt med EPIRB, mens man på mindre fartøy kan benytte en personlig nødpeilesender (PLB). SG marine kan hjelpe deg med registrering og klargjøring av utstyret.

Leverandør av sikkerhetsutstyr

Vi har bygget opp et utvalg av forskjellige sikkerhetsutstyr fra de mest kjente leverandørene innen maritim elektronikk

Under finner du en oversikt over det vi fører.

PLB Nødpeilesender

PLB Nødpeilesender

PLB (Personal Locator Beacon) er en nødpeilesender beregnet for personlig bruk. Senderen registreres hos NKOM med informasjon om personen som bærer den.

Ved nødsignal vil redningssentralen kunne vite hvem som sender ut anrop, samtidig som de gjennom GPS vil kunne identifisere lokasjon. En PLB benyttes også i ekspedisjoner på land.

PLB

EPIRB Nødpeilesender

EPIRB Nødpeilesender

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) nødpeilesender er påbudt for yrkesfartøy over 15 meter. Senderen registreres med ditt MMSI nummer som du får ved å søke VHF konsesjon hos Telenor Maritim Radio. Dette nummeret vil hjelpe nødetatene å identifisere ditt fartøy når de mottar nødsignaler.

EPRIB

SART Mann over bord

SART

SART (Search and Rescue Transponder) benyttes normalt som et supplement til en nødpeilesender. Senderen kan kommunisere med eierens båt dersom eieren faller over bord, og kan også sende ut signaler til nærliggende fartøy.

En SART  kan festes på redningsvest. Utstyret bæres personlig av dykkere, seilere, mannskap på yrkesfartøy og andre som bruker tid på sjøen.

SART MOB

Nødbluss

Nødbluss

Vi leverer nødbluss i single enheter eller som pakkeløsninger.

Nødbluss / Røyksignal / Nødrakett