Product Description

Skal benyttes i hver ende av backbonet for å få riktig impedans i nettverket.

Om det ikke finnes 2 stk terminatorer i et nettverk vil man i beste fall oppleve pakkefeil som resulterer i feilmeldinger og i verste fall et dødt nettverk.