Product Description

Det å programmere en AIS kan for mange være en tidkrevende prosess.

Derfor har vi laget et valg for deg som ønsker at vi programmerer AIS’en sånn at produktet er klart til bruk.

For at vi skal kunne programmere AIS’en trenger vi en del info fra deg.

Om dere velger at vi skal utføre jobben for deg, vennligst fyll inn følgende info.

  • Navn på båt:
  • Kallesignal:
  • MMSI:
  • Lenge på båt:
  • Bredde på båt:
  • Hvor skal AIS-antennen plasseres?